inc

Medinių skulptūrų takas “Raganų kalnas” Juodkrantėje

Pačiame Juodkrantės centre, ant mišku apsigobusios senosios parabolinės kopos apipintas legendomis takas seka medinių figūrų pasaką. Tai „Raganų kalnas“, skirtas tiek vaikams tiek jų tėveliams. Mažųjų lankytojų džiaugsmui kalno papėdėje įrengtos karstyklės ir sūpuoklės.

Viena gražiausių senųjų – parabolinių Juodkrantės kopų – vadinama Raganų kalnu. Kalno šlaitai apaugę šimtametėmis pušimis, vingiuotas takas per ūksmę veda į 42 m aukščio viršūnę. Iš čia matyti spinduliuojanti jūra, o pro pušų kamienus ir eglių skaras prasišviečia marios.

Anksčiau kopos pietų ir rytų šlaitai nebuvo apaugę mišku, nuo viršūnės atsiverdavo nepaprastas smėlynų ir vandenų reginys. Šioje vietoje XIX–XX a. pr. Lietuvininkai mėgdavo švęsti Rasas, arba Jonines, linksmindavosi visą trumpiausią metų naktį iki pat saulei patekant, ieškodavo paparčio žiedo.

Raganų kalną mėgo ne tik žmonės – sakoma, kad nuo neatmenamų laikų puotas čia keldavę velniai ir raganos. Net pati raganų deivė Ragė apsilankydavusi čia į metinių trumpųjų naktų sąskrydžius. Tada jau saugokis, žmogau, raganų burtų: žmonės kalba, kas jos netik išgąsdinti ir paklaidinti, bet ir sausrą, liūtį ar krušą atsiųsti, saulę užtemdyti, žmogų akmeniu paversti galinčios... Ši vieta ypatinga – tai mistinio ir realaus pasaulio paribys, čia atgyja vaizduotė, atbunda kūrybinės galios.

Nuo 1979 m. iš visos Lietuvos atvykdave liaudies meistrai išdrožė plačiose apylinkėse šimtmečius gyvavusių legendų ir pasakų veikėjus ir „apgyvendino“ juos pasagos formos take. Dėka tokių nepaprastų „gyventojų“ Raganų kalnas atgijo. Dabar, kone kasmet, atvyksta meistrai, restauruoja senas skulptūras, išdrožia naujų. Visas šis didžiulis ansamblis – daugiau nei pusę tuzino ąžuolo skulptūrų su kalvių darbo pagražinimais – liaudies meistrų dovana Juodkrantei! Lietuvai! Visiems čia apsilankantiems!

Raganų kalną gamta pati padalijo į dvi dalis: šviesiąją ir tamsiąją. Šviesiojoje dalyje takas platus, saulėtas. Čia gyvena gerieji įžymūs pasakų veikėjai – kaip milžinė Neringa, dvylika brolių, juodvarniais lakstančių, ir jų sesutė Elenutė, žvejys Kastytis, ištikimai savo vyro laukianti pati. Pačioje kalno viršūnėje – pasakos apie Neringą ir Naglį veikėjai. Einant toliau, nuo „Varlių lietaus“ takelis susiaurėja ir aptemsta – prasideda "velniava": slibinai, pro pragaro vartus iš bedugnės išniręs žengia Liuciferis, raganos su velniais. Apačioje status skardis, žemyn baisu ir pažvelgti ... Nusileidus nuo tako giedančio gaidžio skulptūra rodo, jog čia šmėklos išsilaksto ir visos velnystės baigiasi. Takas išplatėja ir prašviesėja. Čia pat smagi gegužinė, griežia kaimo muzikantai, sukasi poros. Dar toliau – žaidimai, supynės, lipynės vaikams.

ŠVIESIOSIOS dalies skulptūros

TAMSIOSIOS dalies skulptūros

 • Teofilis Patiejūnas "Pasakorius"
 • Juozas Jakštas "Neringos gimimas"
 • Antanas Česnulis "Paparčio žiedas"
 • Stasys Karanauskas "Laukiančioji"
 • Pranas Peleckis "Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių"
 • Povilas Tamulionis "Eglė - žalčių karalienė"
 • Ipolitas Užkurnys "Miškininkas"
 • Juozas Lukauskas "Brakonierius"
 • Pranas Dužinskas "Vandenis"
 • Zenonas Lašinskas "Laimingas žvejys"
 • Juozas Jakštas "Neringos žuvimas"
 • Vytautas Ulevičius "Slibinas"
 •  
 • Ipolitas Užkurnys "Raganos sudeginimas"
 • Alfonsas Skiesgilas "Varlių lietus"
 • Alfonsas Skiesgilas "Migla"
 • Vladas Stumbras "Perkūnas"
 • Jonas Lukauskas "Raganų pinklės"
 • Raimondas ir Anicentas Puškoriai "Liuciferis ir pragaro vartai"
 • Ipolitas Užkurnys "Laumė"
 • Rimas Zinkevičius "Ragana su kultuve"
 • Rudolfas Gindulis "Kortuotojai"
 • Rudolfas Gindulis "Ragana"
 • Jonas Ignotas "Šokėjai"
 • Bronius Draskinis, Romas Venckus, Rimas Zinkevičius
  "Gaidys užgiedojo - šmėklos išbėgiojo"
 • KITOS SKULPTŪROS

  • Eduardas Jonušas „Raganų kalnas“ • Eduardas Jonušas „Suolai – valtys“ • Justinas Jonušas „Bangpūtys“ • Justinas Jonušas „Susitikimų lieptas“ • Antanas Česnulis „Medkirčių suolas“ • Antanas Česnulis „Drąsuolių arklys“ • Algis Kulieša „Žvejys“ • Algis Kulieša „Muzikantas“ • Algis Kulieša „Dekoratyvinis suolas“ • Algirdas Juškevičius „Velnias šokiuose“ • Algirdas Juškevičius „Velnias“ • Vytautas Ulevičius „Riteris“ • Vytautas Ulevičius „Mergelė“ • Vidas Cikana „Karalaitė“ • Vidas Cikana „Smuikininkas“ • Vidas Cikana „Saulės pagrobimas“ • Zenonas Lažinskas „Slibino sostas“ • Zenonas Lažinskas „Žvejys“ • Algirdas Butkevičius „Sigutė“ • Algirdas Butkevičius „Žiežula“ • Algirdas Butkevičius „Raganos sostas“ • Vaidotas Butkevičius „Nykštukas“ • Rimas Zinkevičius „Raganų liežuviai“ • Rimas Zinkevičius „Ragana ir velnias“ 
  • Romas Venckus „Dūdorius“ • Romas Venckus „Raganiūkštė“ • Aloyzas Urbšys „Suolas – slibinas“ • Aloyzas Urbšys „Būgnininkas“ • Rudolfas Gindulis „Briedis“ • Rudolfas Gindulis „Kai aš mažas buvau“ • Juozas Lukauskas „Sostas“ • Jonas Lukauskas „Žvejys“ • Albertas Žulkus „Raganų liežuviai“ • Albertas Žulkus „Suolas – slibinas“ • Arminas Žulkus „Krikšto – suolas“ • Linas Žulkus „Suolas – gyvatė“ • Jonas Locys „Aukštyn kojom“ • Vincas Markaitis „Kastytis“ • Remigijus Petrokas „Sūpuoklės“ • Juozas Prielaidas „Suolas – slibinas“ • Povilas Tamulionis „Suolai – valtys“ • Jonas Tvardauskas „Suolas – svarstyklės“ • Jonas Vaicekauskas „Žvaigždikis“ • Aleksandra Domarkienė „Baltija“ • Vytautas Norkus „Sostas“ • Stasys Karanauskas „Legenda apie Neringą“ • Jonas Paulauskas „Naglis“ • Jonas Liaukus „Pasaka“ • Pranas Kiškys „Paukštis“ • Virginijus Balceras „Kipšiukas“ • Alfonsas Šiaulys „Aitvarai“ 
   

  Dabar kopos šlaitai apaugę šimtametėmis pušimis. Iš čia matyti spinduliuojanti jūra, o pro pušų kamienus ir eglių skaras prasišviečia marios. Jos papėdėje pro valtele dengtos trobelės langą žiūri ragana ir gundančiai varto akis: užsuk, svečias būsi.
  Parengta pagal suvenyrinę knygelę "Raganų kalnas" (autorė A.Balsevičienė).

  Autorinė J.Keblio "Raganų kalno" foto galerija >>>  Atnaujinta 2012-12-08

  Į viršų


  Google
   

  Vaiva.lt apie tai, kas daro mus laimingai!
  Virtualios 3D panoramos
  Aktyvus poilsis Jums
  Nidos kempingas
  Kelionės su PegasusTour
  Kalbos praktikos centras
  Vaikiški drabužiai internetu
  Dovanėlės sužadinti aistrą

  Pradžia * Neringa * Atvykimas * Skelbimai * Parduoda * Renginiai

  Apgyvendinimas: Nida * Preila * Pervalka * Juodkrantė * Palanga * Nuoma žiema

  © Šio tinklapio visos turtinės ir neturtinės teisės priklauso tinklapio savininkui. Tinklapio naudojimas komerciniams, profesiniams ir kitokiems ne asmeninio pobūdžio tikslams yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tinklapio administratorius: info