inc

Pasaka apie Neringą

Nebepavyko slibinui suardyti ir sugriauti pylimo

Nebepavyko slibinui suardyti ir sugriauti pylimo

Tryliktos dienos rytą audra nuslinko, jūra nuščiuvo, padangėje sukrykštė baltos žuvėdros. O kada pasirodė saulė, ji buvo labai nustebinta: jūroje tįsojo ilga siaura balto smėlio juosta, banguojanti kopų kuprelėmis ir duburiais. Vienoje nerijos pusėje bangavo plati Baltijos jūra. Antroje pusėje mėlynavo saulėtos, ramios ir lygios kaip veidrodis marios. Į marias neskubėdamas tekėjo platus ir galingas Nemunas.


O nerijos kopomis ėjo pailsusi nuo sunkaus darbo žvejo duktė Neringa. Saulė ją sunkiai beatpažino. Dvylika dienų ji per audros debesį nebuvo mačiusi nei žemės, nei žmonių. Ir tik tryliktos dienos rytą riedėdama iš žemos padangės į aukštą dangų, saulė užkliuvo už merginos galvos, papuoštos gintaro kasomis, ir atrodė, kad danguje dabar šviečia dvi didelės saulės.


- Neringa! - nustebo saulė. - Aš visai negaliu tavęs pažinti. Kokia tu didelė užaugai! Tu dabar lygi su manim. Sveikinu tave, mano bičiule Neringa!.. Dabar abi šviesime žemei ...


Neringa, nors ir labai nuvargusi, laimingai nusišypsojo, padėkojo saulei už bičiulystę, ir tekina nušokavo nerijos kopomis namo.


- Aš jau didelė! - sušuko ji, įbėgusi į trobą ir apsikabinusi seną motiną. - Motinėle, aš jau didelė!


- O kas tau sakė, kad tu didelė?


- Saulė man sakė. Aš galvojau galvojau, kaip apsaugoti pajūrį nuo pikto slibino, ir sugalvojau. Mes atitvėrėm jį smėlio pylimu. Ir saulė, po dvylikos dienų patekėjusi danguje, užkliuvo už mano galvos ir pasakė, kad dabar aš esu didelė ir kad mes abi šviesime šiai žemei.


- Dukrele mano, - tarė motina, - tikrai didelės jau tavo kojytės, tikrai didelės jau tavo rankelės, tikrai didelė jau tavo širdelė, ir dabar didelis šviesus tavo protas.


Ir jeigu pati saulė pasakė, kad tu esi didelė, tai tu tikrai didelė.

Draugauk su saule, nes milžinai - dideli žmonės, jie nemėgsta nakties tamsos.


Atgal Pradžia Pirmyn

Informacinė svetainė apie apgyvendinimo paslaugas Kuršių nerijos gyvenvietėse www.kopos.lt pristato Eduardo Mieželaičio pasaką "Neringa".


Atnaujinta 2012-12-05

Į viršų


Google
 

Vaiva.lt apie tai, kas daro mus laimingai!
Virtualios 3D panoramos
Aktyvus poilsis Jums
Nidos kempingas
Kelionės su PegasusTour
Kalbos praktikos centras
Vaikiški drabužiai internetu
Dovanėlės sužadinti aistrą

Pradžia * Neringa * Atvykimas * Skelbimai * Parduoda * Renginiai

Apgyvendinimas: Nida * Preila * Pervalka * Juodkrantė * Palanga * Nuoma žiema

© Šio tinklapio visos turtinės ir neturtinės teisės priklauso tinklapio savininkui. Tinklapio naudojimas komerciniams, profesiniams ir kitokiems ne asmeninio pobūdžio tikslams yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tinklapio administratorius: info